Kontakty

Plynové filtry

Filtry slouží k odlučování částic od plynné provozní tekutiny. Užívají se před plynoměry, hořáky, ventilovými bateriemi, kde je nutný nižší obsah nečistot.