Kontakty

Technické informace

Charakteristické křivky regulátorů

B6 / zemní plyn

B10 / zemní plyn

B25 / zemní plyn

 

 


Bezpečnostní funkce regulátorů

Expanze tlaku - jak to funguje

Plyn přicházející na vstupu o tlaku 4bar projde regulačním ventilem a vytvoří přetlak pod membránou a vytlačí membránu nahoru. Tím přivede regulační ventil zpět na sedlo. Konečný odběratel odběrem plynu pro své potřeby vytvoří pokles tlaku pod membránou, která se pohne směrem dolů a tím otevře regulační ventil pro opětný vstup plynu do regulační komory. Tak to bude pokračovat otevíráním a uzavíráním regulačního ventilu. Toto je regulace plynu. Ve skutečnosti regulační ventil přejde do střední pozice během celé doby použití plynu.

Pojistný ventil

Zařízení, které uvolní přicházející přetlak prostřednictvím výfukového otvoru. Toto zařízení se samo reaktivuje a pracuje automaticky.

Původ:

  • nárůst tlaku způsobený vnější teplotou
  • částice
  • rychlý uzávěr

 

Přetlakový uzávěr

Zařízení, které uzavře tok plynu v případě přicházejícího přetlaku. Zabezpečení musí být manuálně obnoveno.

Původ:

  • vadné sedlo
  • částice
  • prasknutí membrány

 

Podtlakový uzávěr

Zařízení, které uzavře tok plynu v případě přicházejícího podtlaku. Zabezpečení musí být manuálně obnoveno.

Původ:

  • nedostatek vstupního nebo výstupního tlaku
  • nadměrný tok
  • prasknutí membrány
  • výstupní přetlak

Schéma regulátorů s různými druhy zabezpečení

Regulátor bez přetlakového uzávěru

Regulátor s přetlakovým uzávěrem

 

 

 

 

 

Průtokové křivky B 50 a B 100

                   B 50                                                                                                  B 100