Kontakty

Produkty

Požadované funkce regulátorů

PŘESNOST je uváděna v % nastavené hodnoty tlaku vzhledem k výstupnímu tlaku bez ohledu na kolísání toku a vstupní tlak. Pro optimální podmínky měření a komfort odběratele.

STABILITA pro dobré provozní podmínky vybavení regulátoru.

Regulátory, které splňují tato kritéria jsou dvoustupňové regulátory s regulovaným intermediárním tlakem.

Bezpečnostní zařízení: Možnost ochrany uživatele proti různým problémům vzniklým před regulátorem (protržení rozvodů), uvnitř regulátoru (vadné sedlo, částice, prasknutí membrány), za regulátorem (protržení trubky, nárůst tlaku způsobený teplotou).

Regulátor může zastavit tok plynu v případě:

  • nedostatku vstupního nebo výstupního tlaku
  • nadměrného toku
  • prasknutí membrány
  • výstupního přetlaku

Regulátor může uvolnit výstupní tlak v případě:

  • výstupního přetlaku

Řízení jakosti výrobků MESURA

Kontrola jakosti: výběr komponentů a systém optimální kontroly jakosti zajišťuje kvalitní regulátory díky sledovatelnosti, jasné identifikaci každé jednotky bez jakýchkoliv pochyb, pečlivému výběru a sledování dodavatelů.

MESURA je držitelem ISO 9002 a je zahrnuta do Kontroly jakosti GDF a ITALGAS

Testy: všechny regulátory jsou individuálně testovány (tlaková a těsnostní zk.) s potřebným zařízením. Vnější těsnost: vstup a výstup, vnitřní těsnost: těsnost regulačního ventilu, těsnost uzavíracího ventilu, těsnost a funkčnost bezpečnostního ventilu, těsnost a funkčnost.

Spolehlivost založená na 50leté zkušenosti, která zahrnuje:

  • koncepci regulátorů
  • funkčnosti materiálů
  • dlouhodobý servis