Kontakty

Představení společnosti MESURA

MESURA se od svého založení v roce 1949 specializuje na koncepci a výrobu regulátorů pro zemní plyn a LPG pro domácí a průmyslové využití. MESURA má ústředí a výrobní zařízení ve Forbachu ve východní části Francie, komerční centrála pro Francii a export se nachází v pařížském okrsku "Les Ulis".

MESURA produkuje hlavně dual dvoustupňové regulátory s nebo bez zabudovaných bezpečnostních zařízení pro zemní plyn (nebo jiné plyny) pokrývající rozsah toku plynu v rozmezí od 6 do 120 m3/h.

Vstupní tlak je od 0,3 do 6 bar, výstupní tlak je od 9 do 70 mbar a 300 mbar pro drobné průmyslové využití. MESURA produkuje taktéž vybavené skříňky a expanzní a měřící stanice pro rozvod sítí pokrývající výše uvedený rozsah.

 

Řízení jakosti výrobků MESURA

Kontrola jakosti: výběr komponentů a systém optimální kontroly jakosti zajišťuje kvalitní regulátory díky sledovatelnosti, jasné identifikaci každé jednotky bez jakýchkoliv pochyb, pečlivému výběru a sledování dodavatelů.

MESURA je držitelem ISO 9002 a je zahrnuta do Kontroly jakosti GDF a ITALGAS.